Reus, dimecres 29 de juliol de 2020. El Grup Parlamentari de Ciutadans ha registrat una proposta per exigir al Govern de la Generalitat “l’aplicació urgent del Pla de Rescat de Llars d’Infants, que va ser anunciat en la Comissió d’Educació del passat 2 de juliol”. En aquesta comissió es va posar en evidència la necessitat de comptar amb un servei d’escoles bressol que garanteixi tant el desenvolupament educatiu dels nens com la conciliació laboral i familiar dels progenitors. També es va indicar que el tancament de les Llars d’Infants privades provocaria el col·lapse del servei públic al setembre. “A Reus hi ha 6 escoles bressol municipals i 4 de privades, cal actuar amb previsió i garantir que el sistema estigui preparat per atendre la demanda que es produirà al setembre amb la tornada a l’escola i a la feina”, ha assegurat la portaveu de Grup Municipal de Ciutadans Reus, Débora García. “El Govern no pot anar sempre a remolc de la situació, ja n’hi ha prou d’arribar tard”, ha advertit.

“A causa de la crisi sanitària de la COVID-19 i la incertesa econòmica derivada, moltes famílies han deixat d’utilitzar el servei d’escola bressol i això, juntament amb la implementació de mesures com la reducció de ràtios, ha provocat que les Llars d’Infants estiguin tenint seriosos problemes econòmics”, ha explicat García. A més, ha remarcat que “la proposta de Cs demana establir amb urgència els mecanismes necessaris de coordinació amb administracions locals i entitats del sector per al pagament immediat de les ajudes promeses”.