Juan Carlos Sánchez (Cs) argumenta que la Comissió hauria de debatre sobre l’adequació al Codi Ètic de Conducta dels Càrrecs Públics de diverses actuacions realitzades pel’alcalde i regidors d’altres formacions
Reus, dilluns 20 d’agost del 2018. EGrup Municipal de Ciutadans (Cs) ha presentatavui una instància al Registre de l’Ajuntament de Reus que sol·licita que s’incloguin diferents assumptes en l’ordre del dia de la Comissió Informativa de Transparència que l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, va anunciar per al propermes de setembre. Segons va manifestar elbatlleaquesta Comissió es convocarà per reprovar la presència de dos regidors de Ciutadans en l’acte de retirada de la pancarta partidista de la façana del consistori dut a terme el passat 10 d’agost per afiliati simpatitzants de Cs.
El portaveu municipal de Cs, Juan Carlos Sánchez, ha explicat que la formaciótaronja creu que “seria positiu que es convoqui el més aviat possible aquesta Comissió de Transparència” perquè “s’hipodrà debatre no només sobre la retirada de la pancarta, de la qual els dos regidors de Cs només vam ser espectadors”, sinó també de “diversos assumptes que al nostre parer vulneren el Codi Ètic de Conducta dels Càrrecs Públics de l’Ajuntament de Reus i en els quals van intervenir directament regidors d’altres Grups Municipals”.
Per això, ha concretat Sánchez, la instància presentada per Cs sol·licita que a laComissió de Transparència es tractin també conductes com ara “la col·locació per part de regidors de la CUP de llaços grocs als seients dels regidors absents de Cs” durant el pregó de les festes de Sant Pere del juny passat o “la col·locació d’una estelada gegant a la façana del consistori per part d’edils de la CUP el novembre del2016”, així com també haurà de tractar-se“si la inacció i permissivitat de l’alcaldedavant d’aquests fets vulnera el Codi Ètic”.
Segons el portaveu de Cs, aquests assumptes no s’han tractat mai a la Comissió de Transparència perquè no liha interessat fer-ho a l’alcalde ni al seu govern”“Si no es tracteaquestes conductea la Comissió del setembre, tal com sol·licita Cs, estarem davant d’un nouacte partidista de l’alcalde de Reus”, ha afegit Sánchez.