● Juan Carlos Sánchez (Cs) explica que aquesta mesura servirà pe“premiar els veïns que apostin per l’eficiència i l’estalvi energètics” i pe“contribuir a la sostenibilitade la nostra ciutat
Reus, dimecres 10 d’octubre del 2018. El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Reus presentarà al Ple del pròxim dilluns una moció que proposa l’aplicació de bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per als propietaris d’habitatges que disposin de sistemes d’aprofitament energètic, com ara equips solars tèrmics o termodinàmics.
Segons ha explicat el portaveu municipal de Cs, Juan Carlos Sánchez, aquesta proposta preté“premiar els reusencs quees preocupen pel medi ambient i que aposten per instal·lar als seus habitatgessistemes d’aprofitament energètic”amb l’objectiu d’“augmentar l’eficiència energètica dels immobles i reduir la demanda energètica a la xarxaconvencional”.
Des de Cs creiem que mesures comaquesta, que repercuteixen de forma directa la butxaca dels veïns de Reus, són una forma eficaç de contribuir a la sostenibilitat de la nostra ciutat i a la millora de la qualitat ambiental”, ha destacat el portaveu de la formaciótaronja. I ha afegit que Cs ha presentataquesta proposta “en un moment clau ja que, “en teoria, l’equip de govern local ha de portar a debat les ordenances fiscalsaquest mes d’octubre”.
Sánchez ha argumentat que l’article 74.5 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que les ordenances fiscals d’un municipi “poden fixar una bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’IBI en els immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes solars d’aprofitament tèrmic o elèctric”.
Per últim, el portaveu de Cs ha explicat que la formació també preguntarà al Ple sobre la problemàtica de la prostitució al’avinguda de Salou, que “s’ha incrementaten els darrers mesoi fins i tot estàprovocant baralles i molèsties als veïns de la zona”. “Volem saber si el govern local ha complert els acords de la moció de Cs aprovada al setembre del 2015, que sol·licitava l’adopció de mesures per evitar aquests problemes”, ha asseguratSánchez.