• La portaveu municipal de Cs, Débora García, reclama que “l’equip de govern garanteixi que cap escola bressol supera la ràtio de 20 alumnes per classe” i que“destini els recursos suficients a tots els centres” 

Reus, dijous 10 de setembre del 2020. La portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Reus, Débora García, ha presentat a l’equip de govern una bateria de mesures per garantir la seguretat a les llars d’infants. Entre elles, li ha reclamat que “garanteixi que cap escola bressol municipal supera la ràtio de 20 alumnes per classe” i que “ampliï la plantilla de docents en tots els casos on sigui necessari”. García ha remarcat que “l’inici del curs genera incertesa entre les famílies i, per això, l’Ajuntament, que és qui té les competències, ha de garantir els recursos suficients a les escoles bressol i totes les mesures de prevenció davant de la Covid-19”.

En aquest sentit, García ha reclamat que “es facin PCR de forma periòdica al personal docent, ja que a les llars d’infants és necessari el contacte físic” i “es garanteixin els EPIS per a tots els professors”. A més, Cs ha proposat que “a totes les escoles bressol hi hagi personal d’infermeria, un coordinador Covid-19, que seria qui alertaria, vigilaria i establiria mesures de prevenció davant de possibles casos i coordinaria totes les actuacions necessàries”. “Les llars d’infants són una eina imprescindible per a la conciliació de la vida laboral i familiar i, davant dels dubtes existents, el govern ha de donar una resposta efectiva a les famílies”, ha destacat García.

Per això, a més de plantejar aquestes mesures, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) Reus ha presentat per escrit una bateria de preguntes a l’equip de govern per tenir tota la informació sobre l’inici de curs a les llars d’infants municipals. Entre elles, es pregunta sobre “si la ràtio de totes les classes serà l’establerta per la Generalitat de 20 alumnes o si es pensa reduir, i quantes contractacions s’han fet”. A més, Cs vol saber també “els mitjans materials amb què s’ha dotat les llars d’infants per prevenir el virus” i “si totes les famílies que han demanat plaça en una escola bressol municipal l’ha obtingut”. “El govern ha de donar la màxima informació possible i actuar de forma planificada i sense improvisacions”, ha assegurat.