El Grup Municipal de Cs a Reus també presentarà una iniciativa per conscienciar els ciutadans sobre les despeses generades pel vandalisme al Ple d’aquest dijous
Reus, dilluns 5 de juny del 2017. Ciutadans (Cs) Reus presentarà al Ple del pròxim dijous una iniciativa per demanar a la Junta Local de Seguretat que elabori i aprovi el Pla Local de Seguretat de Reus. El portaveu municipal de Cs, Juan Carlos Sánchez, ha explicat que una ciutat com Reus, de més de 100.000 habitants, ha de disposar d’un Pla Local de Seguretat que “faci una diagnosi de la situació de la ciutat en matèria de seguretat, detalli actuacions preventives i fixi els protocols de resposta als elements que perjudiquen la seguretat ciutadana”.
Segons el portaveu de la formació taronja, “l’elaboració i aprovació d’aquest Pla és una de les funcions de la Junta Local de Seguretat, i encara no l’ha complert”. A més, ha concretat Sánchez, aquest procés “l’ha de liderar l’Inspector de la Guàrdia Urbana, però Reus tampoc compta amb un Inspector amb plaça en propietat, sinó que des de fa anys aquesta tasca la duu a terme un sotsinspector en interinitat”.
Per això, el document també demana que es doni compliment a la moció de Cs aprovada pel Ple municipal del 15 de juliol del 2016, que acordava l’obertura del concurs per cobrir la plaça d’Inspector de la Guàrdia Urbana, amb la previsió que estigués coberta al primer semestre del 2017. “Aquesta previsió temporal no es podrà complir, però demanem que es faci de forma immediata”, ha ressaltat Sánchez.
D’altra banda, el portaveu municipal ha explicat que Cs també portarà al Ple una iniciativa que sol·licita que es dugui a terme una campanya de conscienciació ciutadana sobre el cost econòmic que suposen les accions vandàliques. Sánchez ha concretat que Cs proposa que “es posi etiquetes al mobiliari urbà susceptible de patir vandalisme, o que ja l’hagi patit, amb el cost que suposa per a les arques municipals”. Aquest tipus de campanya s’ha realitzat a ciutats com Pamplona o Alzira amb molt bons resultats, ja que s’hi han reduït els actes vandàlics.

El portavoz de C’s Reus, Juan Carlos Sánchez.